festival Znojemský hrozen

18. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÝ FESTIVAL O GASTRONOMII
18th INTERNATIONAL TELEVISION AND RADIO FESTIVAL OF GASTRONOMY

Znojmo, Czech Republic, 6. – 8. 10. 2016

Klasa
  • 1
  • 2
  • 3

Reference

Nad festivalem Znojemský hrozen mám poprvé záštitu jako hejtman Jihomoravského kraje. Jsem tomu rád, neboť jsem převzal již renomovanou akci, známou nejen u nás, ale i v zahraničí. Svědčí o tom nejen široké mezinárodní zastoupení u soutěžních pořadů, ale i zájem států zúčastňovat se národních dnů, kde se prezentuje jejich kultura a gastronomie. Velice mne těší, že letos bude Národní den České republiky, kterého se rád zúčastním.
Jménem Jihomoravského kraje přeji všem účastníkům a hostům festivalu ty nejlepší zážitky. Je rozhodně z čeho vybírat.

Mgr. Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje


Je mi nesmírnou ctí, že mohu takto vyslovit několik vět k 11. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen. Festival již dávno překročil hranice města Znojma i jižní Moravy a stal se nedílnou součástí kulturních i gastronomických akcí v naší republice. Bohatá zahraniční účast ale také dokazuje, že svým věhlasem zasáhl a oslovil televizní a rozhlasové tvůrce po celém světě. Gastronomie je nedílnou součástí každé lidské epochy a každé kultury. Národy se rádi předvádí svými specialitami a kulinářským i kuchařským uměním. A co jiného by mělo být propagátorem dobrého jídla a pití než rozhlas a televize. V programových schématech už mají tématické filmy a rozhlasové pořady své nedílné místo. Už dávno nejsou určeny jen maminkám na mateřské a ženám v domácnosti, ale oslovují i další skupiny obyvatel a přiznám se, že sám rád sleduji nebo poslouchám takové vysílání. Vždy se dozvím něco zajímavého a načerpám inspiraci pro vlastní kuchyň anebo pro cestu za hlubším poznáním jiné země. Je tedy správné, že se pak filmy, rozhlasové pořady a jejich tvůrci porovnávají, že mezi sebou soutěží. Zvyšuje to atraktivitu takových pořadů a jejich sledovanost. Zvyšuje to vzájemné poznání mezi národy.
Jsem upřímně rád, že mohu být opět letos přítomen svátku jídla a pití zprostředkovaného televizními a rozhlasovými pořady.
Děkuji pořadatelům za skvěle a profesionálně odváděnou práci a za milé pozvání.

Jiří Papež
předseda zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky